Baş sahypa \ Täzelikler \ “Türkmen print” hojalyk jemgyýetinde dolandyryş hasaby awtomatizasiýalaşdyrylan

“Türkmen print” hojalyk jemgyýetinde dolandyryş hasaby awtomatizasiýalaşdyrylan

« Назад

“Türkmen print” hojalyk jemgyýetinde dolandyryş hasaby awtomatizasiýalaşdyrylan 04.10.2018 09:50

logo turkmen print

“Türkmen print” hojalyk jemgyýetinde, aşakda görkezilen ugurlary awtomatizasiýalaşdyrmaga niýetlenen 1С: Söwdany dolandyrmak programma üpjünçiligi ornaşdyrylan:

  • Satyn almak (üpjün etmek)
  • Üpjün edijiler we müşderiler bilen aragatnaşygy dolandyrmak
  • Ýerlemek bilen bagly işleri dolandyrmak
  • Maliýe, dolandyryş hasaby, monitoring görkezijileri

Netijeler

Köpugurly öňdebaryjy çözgütler girizilen

Biznes prosserlary, müşderiler we üpjün edijiler bilen aragatnaşygy amatlaşdyrmaga, kompaniýanyň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam edýän sistema ornaşdyrylan

Zerur bolan görkezijilere ýetmäge mümkinçilik bar.


Salgy:
744000, Türkmenistan, Aşgabat, koç 2022 (Aliṣer Nowai), 100.
Soraglaryňyz ýüze çykdymy? Bize hat ýollap duruň!
Biz size ýakyn wagtda jogap bereris!