Baş sahypa \ Täzelikler \ Türkmenistanda IT kompaniýalarynyň reýtingi çap edildi

Türkmenistanda IT kompaniýalarynyň reýtingi çap edildi

« Назад

Türkmenistanda IT kompaniýalarynyň reýtingi çap edildi 04.07.2020 12:35

Russiýanyň "1C" kompaniýasy resmi web sahypasynda aşakdaky görkezijilere esaslanýan Türkmenistandaky hyzmatdaşlarynyň reýting sanawyny ýerleşdirdi:

  • “1C” kompaniýasy tarapyndan kepillendirilen hünärmenleriň bolmagy;
  • durmuşa geçirilýän çözgütleriň sany;
  • pudaga mahsus we ýöriteleşdirilen çözgütleri ösdürdi.

Reýting barada doly maglumat http://1c.ru/tm salgysynda elýeterlidir .

“1C” kompaniýasy 1991-nji ýylda esaslandyryldy we iş we öýde ulanmak üçin kompýuter programmalaryny işläp düzmek, paýlamak, neşir etmek we goldamak boýunça ýöriteleşendir. Kompaniýanyň öz ösüşlerinden, dolandyryş we buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak üçin döredilen "1C: Enterprise" ulgamynyň iň meşhur programmasy.

Onuň düzüm bölegi "1C: Hasapçylyk", birnäçe ýurtda iň meşhur hasapçylyk programmasydyr.

“1C”, 25 ýurduň 600 şäherinde 10 000-den gowrak hemişelik hyzmatdaşlary öz içine alýan giň hyzmatdaş ulgamy arkaly ulanyjylar bilen işleýär.


Salgy:
744000, Türkmenistan, Aşgabat, koç 2022 (Aliṣer Nowai), 100.
Soraglaryňyz ýüze çykdymy? Bize hat ýollap duruň!
Biz size ýakyn wagtda jogap bereris!