Baş sahypa \ Täzelikler \ Biz Instagram-da!

Biz Instagram-da!

« Назад

Biz Instagram-da! 04.09.2020 14:55

Gadyrly dostlar! Resmi Instagram sahypasynda "Ak sahypa" kompaniýamyzyň hem bardygyny Size habar bermäge howlukýarys. Şol ýerde, 1C-ň önümleri barada, olaryň iň soňky täzelenmeleri, kompaniýamyzyň durmuşy we başga-da köp maglumatlary tapyp bilersiňiz. Goşulyň we "Ak sahypa" kompaniýasy bilen boluň. Biz bolsa, täze habarlar bilen Sizi begendireris!
Salgy:
744000, Türkmenistan, Aşgabat, koç 2022 (Aliṣer Nowai), 100.
Soraglaryňyz ýüze çykdymy? Bize hat ýollap duruň!
Biz size ýakyn wagtda jogap bereris!