Baş sahypa \ Täzelikler

Täzelikler

Biz Instagram-da!

Gadyrly dostlar! Resmi Instagram sahypasynda "Ak sahypa" kompaniýamyzyň hem bardygyny Size habar bermäge howlukýarys. 
04.09.2020 14:55 dowamy


Türkmenistanda IT kompaniýalarynyň reýtingi çap edildi

Russiýanyň "1C" kompaniýasy resmi web sahypasynda aşakdaky görkezijilere esaslanýan Türkmenistandaky hyzmatdaşlarynyň reýting sanawyny ýerleşdirdi:

  • “1C” kompaniýasy tarapyndan kepillendirilen hünärmenleriň bolmagy;
  • durmuşa geçirilýän çözgütleriň sany;
  • pudaga mahsus we ýöriteleşdirilen çözgütleri ösdürdi.
04.07.2020 12:35 dowamy


Salgy:
744000, Türkmenistan, Aşgabat, koç 2022 (Aliṣer Nowai), 100.
Soraglaryňyz ýüze çykdymy? Bize hat ýollap duruň!
Biz size ýakyn wagtda jogap bereris!