Baş sahypa \ Tehniki üpjunçiligi

Tehniki üpjunçiligi

Her bir 1С programma ulanylyjynyň maslahat beriji, tehniki we  usuly kömegini alyp bilmegi we konfigurasiýasyny täzeläp bilmegi üçin programma üpjünçiliginiň tehniki hyzmatlary amala aşyrmak ulgamy döredilen.

Programma üpjünçiliginiň tehniki  hyzmatlaryny ýerine ýetirmek baradaky şertnamanyň çäklerinde, biz müşderiniň programma üpjünçiliginiň tehniki kömeginiň alyp barmak hyzmatynyň uly toplumyny hödürleýäris.

Aşakdaky görkezilen hyzmat-ediş ugurlary bilen bize ýüzlenip bilersiňiz:

call Telefon jaňlary
почта Elektron poçtasy
чат Onlaýn ýazyşmasy
УД Ulgamda uzakdan birikdirme
amaster Hünärmeniň şahsy sapary
Salgy:
744000, Türkmenistan, Aşgabat, koç 2022 (Aliṣer Nowai), 100.
Soraglaryňyz ýüze çykdymy? Bize hat ýollap duruň!
Biz size ýakyn wagtda jogap bereris!