Baş sahypa \ Önümleri

Önümleri

Ýerine ýetirilýän aşakdaky amallar müşderilere biziň işleýän ugrumyzdaky iň kämil çözgütleri teklip etmeklige mümkinçilik berýär:

  • Iş usullarymyzy yzygiderli ýagdaýda kämilleşdirmek,
  • Öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak,
  • Işgärleri okatmak we taýýalygyny ýokarlandyrmak,
  • Tehnologiki ösüşiň  ýokary derejesine ymtylmak.

 

Müşderileriň meselelerini çözmeklikde indiwidual we umumy çemeleşmeleri ulanmak.

Programma önümleriň mümkinçiliklerine esaslanýan teklip edilýän köpsanly teklipler.

Bahalaryň çeýe ulgamy we hyzmatlarymyz üçin tölegleriň emele getirmeklige bolan hususy çemeleşmeler.

 

Biziň tejribämiz kärhanalarda dolandyryşy we hasabaty ýöretmekligi awtomatlaşdyrmak boýunça ähli hyzmatlary teklip etmeklige mümkinçilik berýär:

 

  • Programma önümi saýlamak boýunça maslahat bermek we şol önümi görkezmek;
  • Programma üpjünçiligi eltmek;
  • Programma üpjünçiligi ornaşdyrmak;
  • Programma üpjünçiligi täzelemek we ony özleşdirmek görnüşlerini saýlamak;
  • Programma üpjünçiligi özleşdirmekligiň maglumat – tehnologiki  görnüşlerini üpjün etmek;
  • Ulanyjylaryň arasynda okuwlary geçmek.
Salgy:
744000, Türkmenistan, Aşgabat, koç 2022 (Aliṣer Nowai), 100.
Soraglaryňyz ýüze çykdymy? Bize hat ýollap duruň!
Biz size ýakyn wagtda jogap bereris!